Username:
Password:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ Allstar Link HS8AS สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี

ระบบ Allstarlink เป็นระบบเชื่อมโยงโครงข่ายอื่นผ่านอินเตอร์เน็ต
ที่ทางสมาคนักวิทยุสมัคเล่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี(HS8AS) ได้รับการอนุญาตจาก สำนักงาน กสทช.
โดยใช้งานความถี่ Repeater ทุกคู่ความถี่ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับสมาชิคของทางสมาคมให้มากขึ้น

เงื่อนไขการขอใช้บริการ